Obec Hybe

Objednávka

Vypracovanie rozpočtu - Stavebné úpravy KD

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/147

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ľubomír Kollárik

Adresa dodávateľa: 032 41 Vavrišovo 133

IČO dodávateľa: 35163551

Predmet objednávky: Vypracovanie rozpočtu - Stavebné úpravy KD

Cena objednávky: 25.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty