Obec Hybe

Objednávka

Servis krovinorezu

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/148

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Merkur Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36415685

Predmet objednávky: Servis krovinorezu

Cena objednávky: 62.75 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 05.11.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty