Obec Hybe

Objednávka

Vypracovanie posudku

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/149

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Štátna ochrana prírody SR

Adresa dodávateľa: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 17058520

Predmet objednávky: Vypracovanie posudku

Cena objednávky: 117.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 31.10.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty