Obec Hybe

Objednávka

Zapožičanie dopravných značiek

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/150

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Dopravné značenie Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 4806/39, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31559613

Predmet objednávky: Zapožičanie dopravných značiek

Cena objednávky: 208.32 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.11.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty