Obec Hybe

Objednávka

Materiál - OÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/152

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: ANMIMA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 44359594

Predmet objednávky: Materiál - OÚ

Cena objednávky: 264.97 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty