Obec Hybe

Objednávka

Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/153

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb TL-05/2019

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Tomáš Lencsés

Adresa dodávateľa: 032 03 Uhorská Ves 5

IČO dodávateľa: 44917571

Predmet objednávky: Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.11.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty