Obec Hybe

Objednávka

Olymp 2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/154

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: KROS a.s.

Adresa dodávateľa: A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 31635903

Predmet objednávky: Olymp 2020

Cena objednávky: 663.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty