Obec Hybe

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Papera s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 103.32 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2020

Datum zverejnenia: 20.05.2020

Dokumenty