Obec Hybe

Objednávka

Pripojenie k sieti č.d.349

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/27

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36442151

Predmet objednávky: Pripojenie k sieti č.d.349

Cena objednávky: 362.88 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 31.03.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty