Obec Hybe

Objednávka

Vyjadrenie k projektu "Výstavba tribúny"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/30

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: Vyjadrenie k projektu "Výstavba tribúny"

Cena objednávky: 35.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty