Obec Hybe

Objednávka

Spracovanie virtuálnej prehliadky obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/191

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Alphabet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 13, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 47505508

Predmet objednávky: Spracovanie virtuálnej prehliadky obce

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.11.2020

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty