Obec Hybe

Objednávka

Materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/192

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: vyzdob si s.r.o.

Adresa dodávateľa: Okružná 143/36, 985 26 Malinec

IČO dodávateľa: 52010937

Predmet objednávky: Materiál

Cena objednávky: 113.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.11.2020

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty