Obec Hybe

Objednávka

Notebook Acer Aspire

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/194

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: A and T Investments s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Staudta 2667/15, 945 01 Komárno

IČO dodávateľa: 45527971

Predmet objednávky: Notebook Acer Aspire

Cena objednávky: 793.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.12.2020

Datum zverejnenia: 12.01.2021

Dokumenty