Obec Hybe

Objednávka

Materiál - prístrešok ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/204

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Adresa dodávateľa: 03231 Hybe 519

IČO dodávateľa: 17059518

Predmet objednávky: Materiál - prístrešok ZŠ

Cena objednávky: 380.78 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty