Obec Hybe

Objednávka

Softvér

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/205

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Bc.Dušan Marhulík- DMcomp

Adresa dodávateľa: Dubník 1587/64, 093 16 Vranov nad Topľou

IČO dodávateľa: 50047728

Predmet objednávky: Softvér

Cena objednávky: 92.64 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty