Obec Hybe

Objednávka

Gumová podlahovina

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/146

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: V.J.K. gumkáči s.r.o.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 47,811 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 44212644

Predmet objednávky: Gumová podlahovina

Cena objednávky: 169.01 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty