Obec Hybe

Objednávka

Plastové okno - DHZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/207

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Adrián Šavel ŠATEX

Adresa dodávateľa: Tajovského 2806/9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32879288

Predmet objednávky: Plastové okno - DHZ

Cena objednávky: 240.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty