Obec Hybe

Objednávka

Tlač obecných novín

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/208

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Tiskárna DIDOT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trnkova 2944/11, Brno

IČO dodávateľa: 60723921

Predmet objednávky: Tlač obecných novín

Cena objednávky: 381.70 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty