Obec Hybe

Objednávka

Materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/210

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Merkur Slovkia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám.mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36415685

Predmet objednávky: Materiál

Cena objednávky: 32.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty