Obec Hybe

Objednávka

IT služby

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/211

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: JL comp s.r.o.

Adresa dodávateľa: 03231 Hybe 94

IČO dodávateľa: 52314910

Predmet objednávky: IT služby

Cena objednávky: 50.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 21.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty