Obec Hybe

Objednávka

Novoročné pozdravy

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/212

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: GRAFON s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 13, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50076094

Predmet objednávky: Novoročné pozdravy

Cena objednávky: 32.26 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty