Obec Hybe

Objednávka

Hnedé uhlie

Identifikácia

Číslo objednávky: 20130017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Eugénia Zaťková

Adresa dodávateľa: Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30520924

Predmet objednávky: Hnedé uhlie

Cena objednávky: 1237.05 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hopková ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 10.02.2013

Datum zverejnenia: 01.03.2013

Dokumenty