Obec Hybe

Objednávka

Kancelársky papier

Identifikácia

Číslo objednávky: 20130023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Europapier Slovakia, s.r.o

Adresa dodávateľa: Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava

IČO dodávateľa: 31344381

Predmet objednávky: Kancelársky papier

Cena objednávky: 147.65 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hopková ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.04.2013

Datum zverejnenia: 12.04.2013

Dokumenty