Obec Hybe

Objednávka

Starter LIAZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/20130025

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: TOSA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 3548, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376043

Predmet objednávky: Starter LIAZ

Cena objednávky: 76.98 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.03.2013

Datum zverejnenia: 18.04.2013

Dokumenty