Obec Hybe

Objednávka

WF router

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/20130024

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Juraj Druska LD Centrum

Adresa dodávateľa: Belanská 537, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 40450970

Predmet objednávky: WF router

Cena objednávky: 29.10 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.04.2013

Datum zverejnenia: 18.04.2013

Dokumenty