Obec Hybe

Objednávka

Ročná údržba a metodická podpora pre IIS MIS

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/20130027

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: A.V.I.S., s.r.o.

Adresa dodávateľa: Drobného 27, 84101 Bratislava

IČO dodávateľa: 31359159

Predmet objednávky: Ročná údržba a metodická podpora pre IIS MIS

Cena objednávky: 207.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.04.2013

Datum zverejnenia: 24.04.2013

Dokumenty