Obec Hybe

Objednávka

Ročná údržba pre IIS MIS a met. podpora

Identifikácia

Číslo objednávky: 02013/20130027

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: A.V.I.S, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet objednávky: Ročná údržba pre IIS MIS a met. podpora

Cena objednávky: 207.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.04.2013

Datum zverejnenia: 14.05.2013

Dokumenty