Obec Hybe

Objednávka

Školné za základnú prípravu členov HJ so záverečnými skúškami

Identifikácia

Číslo objednávky: 20130035

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Dobrovoľná pož. ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 36, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet objednávky: Školné za základnú prípravu členov HJ so záverečnými skúškami

Cena objednávky: 250.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.04.2013

Datum zverejnenia: 14.05.2013

Dokumenty