Obec Hybe

Obstaranie

Osadenie betónových rúr DN8000mm do miestneho potoka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o.

Adresa úspešného uchádača: Ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 31563732

Predmet zákazky: Osadenie betónových rúr do miestneho potoka

Cena zákazky: 3492.19 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.08.2015

Datum zverejnenia: 28.01.2016