Obec Hybe

Obstaranie

Správa registratúry

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Archív Tatry s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Vrbická 1963, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 36371815

Predmet zákazky: Archivovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov

Cena zákazky: 1490.26 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 25.01.2016

Datum zverejnenia: 09.08.2016