Obec Hybe

Obstaranie

Stavebné úpravy a udrž. práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Milan Brtáň

Adresa úspešného uchádača: 032 31 Hybe 661

IČO úspešného uchádača: 36990949

Predmet zákazky: Stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach

Cena zákazky: 6000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.07.2016

Datum zverejnenia: 27.10.2016

Dokumenty Pdf Obj.02016-116.pdf ( veľkosť: 351,9 KB, aktualizované: Štvrtok 27. Október 2016 13:56 )