Obec Hybe

Obstaranie

Nákup hnedého uhlia

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Eugénia Zaťková - Predaj palív

Adresa úspešného uchádača: Revolučná 426/12, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 30520924

Predmet zákazky: Nákup hnedého uhlia rozdelený na jednotlivé nákupy

Cena zákazky: 11041.80 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.01.2017

Datum zverejnenia: 06.03.2017