Obec Hybe

Obstaranie

Prekrytie mlynského náhonu

Identifikácia

Číslo zákazky: 762/2016

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o.

Adresa úspešného uchádača: Ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 31563732

Predmet zákazky: Uskutočnenie stavby "Prekrytie mlynského náhonu"

Cena zákazky: 17424.28 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.03.2017

Datum zverejnenia: 06.03.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo č.121-17-004-2017.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Pondelok 06. Marec 2017 15:02 )