Obec Hybe

Obstaranie

Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: APROG, a.s. Poprad

Adresa úspešného uchádača: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36168335

Predmet zákazky: Zhotovenie diela "Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice"

Cena zákazky: 237600.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.07.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf ZOD Has. zbrojnica 1.pdf ( veľkosť: 4,3 MB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 08:44 )