Obec Hybe

Obstaranie

Zberný dvor a stojiská Hybe

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o.

Adresa úspešného uchádača: Ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 31563732

Predmet zákazky: Zhotovenie diela "Zberný dvor a stojiská"

Cena zákazky: 53817.82 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.09.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 121-17-048.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 08:47 )