Obec Hybe

Obstaranie

Kontajnery

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: FEREX, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Vodná 23, 94901 Nitra

IČO úspešného uchádača: 17682258

Predmet zákazky: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky v rámci projektu Zberný dvor a stojiská Hybe

Cena zákazky: 7439.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.12.2017

Datum zverejnenia: 07.12.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č.Z201764741_Z.pdf ( veľkosť: 681,6 KB, aktualizované: Štvrtok 07. December 2017 10:02 )