Obec Hybe

Obstaranie

Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe- časť "Medzi vodami" so 01 Vodovod

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s.

Adresa úspešného uchádača: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 36672441

Predmet zákazky: Vykonanie diela Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe- časť "Medzi vodami" so 01 Vodovod

Cena zákazky: 18459.92 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.01.2018

Datum zverejnenia: 23.01.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo 129-2017.pdf ( veľkosť: 302,2 KB, aktualizované: Utorok 23. Január 2018 13:35 )