Obec Hybe

Obstaranie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: EUROVIA SK a.s.

Adresa úspešného uchádača: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO úspešného uchádača: 31651518

Predmet zákazky: Vykonanie diela "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach"

Cena zákazky: 89810.57 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 13.08.2018

Datum zverejnenia: 13.08.2018

Dokumenty Pdf ZOD 4909.8070066IKU, Rekonštrukcia miestmych komunikácii.pdf ( veľkosť: 5,1 MB, aktualizované: Pondelok 13. August 2018 14:16 )