Obec Hybe

Obstaranie

Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach

Identifikácia

Číslo zákazky: 57/2019

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Adrián Šavel - ŠATEX

Adresa úspešného uchádača: Tajovského 2606/9, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 32879288

Predmet zákazky: Stavebné práce - výmena okenných a dverných konštrukcií v rámci projektu Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach

Cena zákazky: 26252.40 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 21.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo , Stavebné úpravy KD, ŠATEX.pdf ( veľkosť: 4,7 MB, aktualizované: Pondelok 25. November 2019 09:22 )