Obec Hybe

Obstaranie

Odber zemného plynu pre OÚ Hybe

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Slovenský plynárenský priemysel.a.s.

Adresa úspešného uchádača: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO úspešného uchádača: 35815256

Predmet zákazky: Dodávka zemného plynu pre Obecný úrad v Hybiach

Cena zákazky: 339.00000 €/kWh bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.10.2019

Datum zverejnenia: 29.01.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dodávke plynu.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Streda 29. Január 2020 13:26 )