Obec Hybe

Obstaranie

Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: ŠATEX SLOVAKIA s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Tajovského 2606/9, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 47621681

Predmet zákazky: Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach- výmena okenných otvorov

Cena zákazky: 14600.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 21.06.2020

Datum zverejnenia: 03.07.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo, Šatex.pdf ( veľkosť: 6,9 MB, aktualizované: Piatok 03. Júl 2020 09:36 )