Obec Hybe

Obstaranie

Realizácia verejného obstarávania "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Hybe

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: ULTIMA INVEST s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Ul. 1 mája 709, 031 01 LiptovskýMikuláš

IČO úspešného uchádača: 44020431

Predmet zákazky: Realizácia VO "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Hybe- Splašková kanalizácia Hybe stoka A2,A2-1,A2-2

Cena zákazky: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 09.09.2020

Datum zverejnenia: 17.09.2020

Dokumenty Pdf ZOD - realizácia VO - kanalizácia.pdf ( veľkosť: 80 KB, aktualizované: Štvrtok 17. September 2020 14:09 )