Obec Hybe

Obstaranie

Dodanie a montáž motorickej svetelnej batérie v sále Kultúrneho domu v Hybiach

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: J A M s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: A. Pietra 10645/1, 036 01 Martin

IČO úspešného uchádača: 44681488

Predmet zákazky: Dodanie a montáž motorickej svetelnej batérie v sále Kultúrneho domu v Hybiach

Cena zákazky: 9552.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.09.2020

Datum zverejnenia: 17.09.2020

Dokumenty Pdf Motorická svetelná batéria.pdf ( veľkosť: 134,8 KB, aktualizované: Štvrtok 17. September 2020 14:27 )