Obec Hybe

Obstaranie

Základná a materská škola Hybe, Splašková a dažďová kanalizačná prípojka

Identifikácia

Číslo zákazky: 437/2013

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov úspešného uchádača: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol s r. o.

Adresa úspešného uchádača: Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO úspešného uchádača: 31596436

Predmet zákazky: Stavebné práce na diele Zakladná a materská škola Hybe, Splašková a dažďová kanalizačná prípojka

Cena zákazky: 29882.68 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.08.2013

Datum zverejnenia: 10.09.2013

Dokumenty Pdf Splašková a dažďová kanalizačná prípojka.pdf ( veľkosť: 519 KB, aktualizované: Utorok 10. September 2013 14:43 )