Obec Hybe

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
28.11.2017 Externý manažment
4200.00 € s DPH Obec Hybe Support and consulting s.r.o. 12.10.2017
28.11.2017 Drvič odpadu pre zberný dvor
16119.00 € s DPH Obec Hybe ŠTÝL EU s.r.o. 21.11.2017
11.10.2017 Zhotovenie diela "Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice"
237600.00 € s DPH Obec Hybe APROG, a.s. Poprad 17.07.2017
11.10.2017 Zhotovenie diela "Zberný dvor a stojiská"
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 04.09.2017
11.10.2017 Uskutočnenie diela "Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe"
15049.80 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 06.10.2017
06.03.2017 Nákup hnedého uhlia rozdelený na jednotlivé nákupy
11041.80 € s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 26.01.2017
06.03.2017 Uskutočnenie stavby "Prekrytie mlynského náhonu"
762/2016
17424.28 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 06.03.2017
27.10.2016 Stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach
6000.00 € s DPH Obec Hybe Milan Brtáň 08.07.2016
27.10.2016 Práce "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe"
436/2016
5998.43 € s DPH Obec Hybe Riline s.r.o. 18.07.2016
27.10.2016 Stavebné práce "Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach"
5786.00 € s DPH Obec Hybe Stanislav Baldovský 08.09.2016
22.09.2016 Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach
540/2016
18894.50 € s DPH Obec Hybe L.C.staving s.r.o. 19.09.2016
09.08.2016 Archivovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov
1490.26 € s DPH Obec Hybe Archív Tatry s.r.o. 25.01.2016
09.08.2016 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha"
29628.00 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 07.07.2016
28.01.2016 Predĺženie kanalizácie
2586.89 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 28.08.2015
28.01.2016 Osadenie betónových rúr do miestneho potoka
3492.19 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 28.08.2015
Zobrazených 16 - 30 z celkových 51.
« Predchádzajúca 1 2 4