Obec Hybe

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
06.03.2017 Nákup hnedého uhlia rozdelený na jednotlivé nákupy
11041.80 € s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 26.01.2017
06.03.2017 Uskutočnenie stavby "Prekrytie mlynského náhonu"
762/2016
17424.28 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 06.03.2017
27.10.2016 Stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach
6000.00 € s DPH Obec Hybe Milan Brtáň 08.07.2016
27.10.2016 Práce "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe"
436/2016
5998.43 € s DPH Obec Hybe Riline s.r.o. 18.07.2016
27.10.2016 Stavebné práce "Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach"
5786.00 € s DPH Obec Hybe Stanislav Baldovský 08.09.2016
22.09.2016 Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach
540/2016
18894.50 € s DPH Obec Hybe L.C.staving s.r.o. 19.09.2016
09.08.2016 Archivovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov
1490.26 € s DPH Obec Hybe Archív Tatry s.r.o. 25.01.2016
09.08.2016 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha"
29628.00 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 07.07.2016
28.01.2016 Predĺženie kanalizácie
2586.89 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 28.08.2015
28.01.2016 Osadenie betónových rúr do miestneho potoka
3492.19 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 28.08.2015
28.01.2016 Prenájom stanu a nafukovacích atrakcií na oslavy 750. výročia obce Hybe
4500.00 € s DPH Obec Hybe Ľubomír Urban - Agentúra PANTER 01.09.2015
27.01.2016 Nákup hnedého uhlia českého rozložený na jednotlivé nákupy počas roka 2016
4411.80 € s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 08.01.2016
26.11.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach
408/2015
2564.00 € s DPH Obec Hybe Ing. arch. Emil Hudeček 21.08.2015
26.11.2015 Stavebné práce Domové vjazdy - Sever
28083.77 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 22.07.2015
26.11.2015 Uskutočnenie stavebných prác Chodník pri škole Hybe
421/2015
8093.60 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 07.08.2015
Zobrazených 16 - 30 z celkových 46.
« Predchádzajúca 1 2 4