Obec Hybe

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
26.11.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach
408/2015
2564.00 € s DPH Obec Hybe Ing. arch. Emil Hudeček 21.08.2015
26.11.2015 Stavebné práce Domové vjazdy - Sever
28083.77 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 22.07.2015
26.11.2015 Uskutočnenie stavebných prác Chodník pri škole Hybe
421/2015
8093.60 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 07.08.2015
26.11.2015 Nákup traktorovej kosačky
1699.00 € s DPH Obec Hybe Merkur Slovakia s.r.o. 29.10.2015
05.11.2015 Odvoz TKO
1566.28 €/mesiac s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 30.01.2015
05.11.2015 Nákup športovej výbavy pre futbalový oddiel v Hybiach
7897.88 € s DPH Obec Hybe AG sport s.r.o. 16.02.2015
05.11.2015 Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hybiach - vypracovanie PD
4300.00 € s DPH Obec Hybe Ing.arch Tatiana Petrulová 28.02.2015
05.11.2015 Oprava kamerového systému
2417.68 € bez DPH Obec Hybe DELTECH,a.s. 03.09.2014
05.11.2015 Nákup hnedého uhlia na rok 2015
11186.00 €/rok s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 20.02.2015
25.09.2014 Uskutočnenie diela"Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií v Hybiach ul. Žiškova, ul.Palatínych, ul Medzivody
36316.94 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 11.08.2014
25.09.2014 Uskutočnenie diela Chodník pre chodcov Hybe- sever
159161.73 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský mikuláš spol s r. o. 22.09.2014
20.08.2014 Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií
438/2014
35670.16 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 31.07.2014
12.11.2013 Uskutočnenie stavebných prác na diele "Obecný úrad Hybe- Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu"
581/2013
10169.12 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby , spol s r.o. 15.10.2013
10.09.2013 Stavebné práce na diele Zakladná a materská škola Hybe, Splašková a dažďová kanalizačná prípojka
437/2013
29882.68 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol s r. o. 12.08.2013
10.09.2013 Projektové práce na objekte Základná a materská škola Hybe " Splašková a dažďová kanalizačná prípojka"
369/2013
900.00 € s DPH Obec Hybe Ing.Juraj Vavro, Ing.arch. Beata Vavrová 03.07.2013
Zobrazených 16 - 30 z celkových 34.
« Predchádzajúca 1 2