Obec Hybe

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
05.11.2015 Nákup hnedého uhlia na rok 2015
11186.00 €/rok s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 20.02.2015
25.09.2014 Uskutočnenie diela"Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií v Hybiach ul. Žiškova, ul.Palatínych, ul Medzivody
36316.94 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 11.08.2014
25.09.2014 Uskutočnenie diela Chodník pre chodcov Hybe- sever
159161.73 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský mikuláš spol s r. o. 22.09.2014
20.08.2014 Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií
438/2014
35670.16 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 31.07.2014
12.11.2013 Uskutočnenie stavebných prác na diele "Obecný úrad Hybe- Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu"
581/2013
10169.12 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby , spol s r.o. 15.10.2013
10.09.2013 Stavebné práce na diele Zakladná a materská škola Hybe, Splašková a dažďová kanalizačná prípojka
437/2013
29882.68 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol s r. o. 12.08.2013
10.09.2013 Projektové práce na objekte Základná a materská škola Hybe " Splašková a dažďová kanalizačná prípojka"
369/2013
900.00 € s DPH Obec Hybe Ing.Juraj Vavro, Ing.arch. Beata Vavrová 03.07.2013
24.07.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hybe, SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Školská a ul. Pongrácovie“
173/2013
36316.94 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 18.06.2013
24.07.2013 Dodanie tovaru vybavenia a montáže verejného detského ihriska a mobiliáru.
357/2013
9999.20 € bez DPH Obec Hybe INTERSYSTÉM EU s.r.o. 25.06.2013
15.11.2012 Doplňujúce stavebné práce na stavbe: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova Hybe, Východná,Važec, v časti SS01.2 Kanalizácia obce Hybe-vedľajšie stoky zberača A,so 01.2.1. Kanalizácia-gravitačné potrubia -stoky A4 a A4-1
620/2012
9464.60 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s.r.o. 17.10.2012
20.06.2012 Získanie 225.000,-€ úveru na stavebné práce investície "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach"
191/2012
225000.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko, a.s. 24.05.2012
Zobrazených 46 - 56 z celkových 56.
1 2 4 Nasledujúca »