Obec Hybe

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Juraj Ilavský

Adresa objednávateľa: 03231 Hybe 731/8

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hybe

Adresa dodávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO dodávateľa: 00315231

Predmet zmluvy: Nájom bytu 731/8

Zmluvná cena: 151.13 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2017

Datum zverejnenia: 05.04.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva, Juraj Ilavský.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 05. Apríl 2017 09:50 )