Obec Hybe

Zmluva

Dodatok č.1/2017 k Dohode č.36/2017/§54 ŠR zo dňa 29.5.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Zmena názvu Dohody a úprava práv a povinností účastníkov Dohody

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.06.2017

Datum zverejnenia: 07.07.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č.1-2017, k Dohode 36-2017-§54 ŠR zo dňa29.5.2017.pdf ( veľkosť: 956,2 KB, aktualizované: Utorok 27. Jún 2017 09:44 )