Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 1,010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Príjem a čerpanie dotácie na Zberný dvor a stojiská hHbe

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.07.2017

Datum zverejnenia: 07.07.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o grantovom účte.pdf ( veľkosť: 216 KB, aktualizované: Piatok 07. Júl 2017 11:57 )