Obec Hybe

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/2017

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: APROG, akciová spoločnosť Poprad

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet zmluvy: Uskutočnenie stavby "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice"

Zmluvná cena: 237600.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.07.2017

Datum zverejnenia: 19.07.2017

Dokumenty Pdf ZOD Has. zbrojnica 1.pdf ( veľkosť: 4,3 MB, aktualizované: Streda 19. Júl 2017 09:45 )